Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Köp

Köp till f-pris

Leve­ran­ser till för­lags­net­to­pris (f-pris) sker direkt från för­la­get till åter­för­säl­ja­re, stat­li­ga och kom­mu­na­la sko­lor, erkän­da stu­di­e­för­bund samt efter för­la­gets bedöm­ning i var­je enskilt fall till and­ra orga­ni­sa­tio­ner och före­tag som bedri­ver orga­ni­se­rad utbildning.

Beställ Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da på för­la­gets webbplats.
Beställ Goda grun­der från förlaget
Eller köp från Läro­me­dia:
Beställ Goda grun­der från Läromedia

Privatkund

Köp Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da hos Adlibris
Köp hos Adlibris
Köp Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da hos Bokus
Köp hos Bokus
Eller köp i din loka­la bokhandel.

Boken finns även som e-bok (pdf)

Köp Goda grun­der – var­dags­svens­ka som e-bok hos Adlibris
Köp Goda grun­der – var­dags­svens­ka som e-bok hos Bokus

ISBN-nummer

Titel – ISBN
Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da – ISBN9789174346923
Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da e-bok (pdf) – ISBN9789174347845

%d bloggare gillar detta: