Sök
  • Vardagssvenska för nyanlända
  • av Cecilia Fasth & Anita Kannermark
Sök Meny

Goda grunder – vardagssvenska för nyanlända

Goda grun­der – var­dags­svens­ka för nyan­län­da är ett upp­da­te­rat urval ur det klas­sis­ka läro­medlet Goda grun­der. Det är utveck­lat för kur­ser i svens­ka för nyan­län­da som anord­nas av stu­di­e­för­bund och folk­hög­sko­lor. Läro­med­let ger goda möj­lig­he­ter att öka del­ta­gar­nas för­må­ga att kom­mu­ni­ce­ra munt­ligt och skrift­ligt. Tex­ter och …

Läs mer

%d bloggare gillar detta: